Ledarutbildning Patrull är en rolig och lärorik kurs för äventyrsscouter. Kursen är till för att kårerna ska få väl fungerande patruller på sin avdelning samt för att ge äventyrsscouterna sin första ledarskapsutbildning. Vi repeterar grundstenarna i scouting, pratar om ledarskap och patrulledarens roll i patrullen. Målet är att scouten ska känna sig mer säker som patrulledare.

Utbildningen är uppdelad i två delar.

Den första delen är en mer teoretisk helg och här väljer du om du vill delta antingen under höstterminen, i november, eller under vårterminen, i mars.

Oavsett om du gått del 1 i november eller i mars går alla kursdeltagare från del 1 tillsammans del 2 som är en spännande och praktisk hajk på Söderåsen. På hajken går scouterna patrullvis, men alla sover på samma övernattningsplats.

Målgrupp

2:a och 3:e års Äventyrsscouter.

När

Kurstillfälle 1

Plats: Scoutstugan Björket, mellan Munka Ljungby och Örkelljunga
Datum: 2019-03-16 – 2019-03-17

Kurstillfälle 2

Plats: Söderåsen
Datum: 2019-05-11 – 2019-05-12

Kostnad

700 kr

Du anmäler dig till del 1 och del 2 på en gång. Priset avser deltagande i båda kursdelarna.

Kurskostnaden inkluderar mat, material, boende och boken Äventyrarnas handbok.

De flesta kårer brukar betala eller subventionera kostnaden för ledarutbildning. Kontrollera med din kår vad som gäller!

Scouternas utbildningsfond

Om kostnaden för kurs, resa och boende är ett problem kan Scouternas utbildningsfond hjälpa till. Ansökan och information, se:Scouternas utbildningsfond

Anmälningsregler

Här hittar du scouternas folkhögskolas anmälningsregler: Anmälningsregler