Vårt kursutbud

I Scouterna anordnas utbildningar med olika profiler för olika åldrar!

Alla våra utbildningar ger scouten möjlighet till personlig utveckling så att individen och den lokala scoutverksamheten kan stärkas. Scouterna lär dig leda.

Vår syn på lärande och ledarskap bygger på scoutmetoden. Det är en pedagogisk metod som innebär att vi tror på att lära genom att göra, att vi arbetar i små grupper och att vi ofta använder naturen som klassrum. Det handlar också om att vi tror på och uppmuntrar till ett stödjande och lyssnande ledarskap.

I Skånes tre scoutdistrikt, Nordvästra Skåne, Snapphane och Södra Skåne, har vi en lång och gedigen tradition av utbildning. Utbildning är något av det viktigaste vi kan erbjuda våra medlemmar.

Glöm inte att ta en titt under INTRESSEUTBILDNINGAR där vi presenterar kurser som kan variera från termin till termin!

Ett nytt utbildningssystem – Hösten 2015

Är du nyfiken på det nya utbildningssystemet som lanserades hösten 2015?

Ta dig en titt på presentation nedan och läs igenom FAQ-frågorna under filmen så tror och hoppas vi att allting är solklart!

De nya utbildningarna är resultatet av en grundlig behovsanalys, som genomförts mot ledare och kårer, en undersökning som vi kallar för 1000 röster. Vi vill ge dig mer kunskap i det som är svårt, inte i det som vi alltid har gjort. Dessutom finns det så många spännande saker att lära!

Alla kurser har tydliga lärandemål som sätter din kunskap och utveckling i fokus. Detta är något nytt i Scouternas ledarutbildningar och hjälper deltagare och utbildare att sträva mot gemensamma mål.

FAQ

Scouternas Folkhögskola har sammanställt de frågor som dykt upp i samband med lanseringen av det nya utbildningssystemet och sammanställt frågorna och svaren i en pdf som du hämtar hem här.

FAQ-om-Ledarskapsoen-och-de-nya-utbildningarna

Vill du påverka scoututbildningarna i Skåne?

[bifogade-filer]

Kontakt

Kontakta gärna någon av oss i

Södra Regionala utbildningsgruppen om du har ytterligare frågor och funderingar.