Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga (20-25 år) ledare i ideell sektor. Den riktar sig till dig som har ett ledaruppdrag och som vill utvecklas och utmanas i ditt ledarskap.

Vad är Värdebaserat Ledarskap?

Med värdebaserat ledarskap menar vi en ledare som är medveten om sina värderingar och agerar i enlighet med dem. Det är det centrala temat i den folkhögskolekurs som arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet och andra ideella ungdomsorganisationer, till exempel Fryshuset och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Värdebaserat ledarskap hålls även i samarbete med organisationer från andra länder, till exempel Finlands scouter. Vid sådana tillfällen hålls kursen helt på engelska.

Mer om utbildningen, datum och ansökan

Du hittar all info om när nästa kursomgång ges, hur du ansöker, kostnad och mycket mera på Scouternas Folkhögskolas hemsida.

Klicka här för att komma vidare dit!