Kursen Trygga Möten är till för alla som möter barn och ungdomar i ett ledaruppdrag eller i sitt arbete. Syftet är att sprida kunskap om övergrepp, kränkningar och mobbning.  Men också att ge ledare mod att agera om de upptäcker att något sådant sker.

Kursen går igenom vad övergrepp är, hur du kan arbeta förebyggande och hur du bör agera om något händer i verksamheten. Du får också lära dig mer om bland annat att prata med barn om sådant som är svårt och om att motverka härskartekniker. Även frågan om när du bör kontakta olika myndigheter tas upp i kursen.

Trygga Möten är en verksamhet inom Scouterna som startades 2005. Målet är att fritidsverksamhet för barn ska vara trygg, säker och fri från övergrepp. Vi vill rusta ledare så att de blir modiga att agera om något händer. För dem som är ledare inom Scouterna är det obligatoriskt att genomgå en Trygga Möten utbildning. På webben eller genom utbildarledd kurs.

Web-kursen

Webkursen når du genom att klicka här. 

Räkna med att det tar ca 1 timme att genomföra webkursen. För att få till bättre diskussioner och få mer vyer och erfarenheter i ämnet kan ni i ledarteamet med fördel göra webkursen tillsammans. Tänk på att ni måste logga in på olika konton för att samtliga ska få intyg.

Intyget skickas som pdf till den epostadress du angett när du upprättade ditt konto på webkursen.

Utbildarledd-kurs

Utbildarledd kurs, genomförs under 3 timmar, och erbjuds av Scouternas södra regionala utbildningsgrupp minst tre gånger per termin i Skåne, placerat på väl valda orter runt om i vårt län.

 

Du kan också prata ihop dig med resten av ledarna i din kår och beställa kursen som en beställningskurs till kåren. Slå er gärna samman med grannkåren för att få ännu större perspektiv och vyer i diskussionerna som uppstår.

Kontakt

Ta kontakt med Helene Wilkéns och utbildningsgruppen om ni vill arrangera en Trygga möten utbildning i Skåne.