Har ni nyfikna vuxna/föräldrar som vill lära sig grunderna om vad scouting och scoutledarskap innebär i er kår?

Med Ledarutbildning Intro vill vi att kursdeltagarna ska få en inblick i scoutprogrammet och scoutings idé, känna sig välkomna i scoutrörelsen och känna att de vill prova på att vara scoutledare.
De ska även få kunskap kring var de kan få mer information, stöd och hjälp i deras roll som scoutledare. Dessutom ska deltagarna efter genomförd kurs vara bekanta med scoutmetoden, ha kännedom om fortsatta utbildningsvägar, ha fått kunskap om hur man planerar scoutmöten samt veta vem som är kontaktperson på kåren.

När

Beställ kursen till när det passar dig och din kår bäst

Var

Ni kan välja att hålla kursen i kårens lokaler eller om vi tillsammans beslutar oss för att vara på annan plats.

Vem

Nyfikna vuxna/föräldrar som vill veta mer om scoutrörelsen.

Pris och kontakt

Kursen är gratis och tillhandahålls av scoutkonsulenterna på Södra kansliet i Malmö.

Kontakt för mer information:
Evelina Rasmussen, 076-623 25 32

Arrangör

Södra kansliet, Scouterna, i samarbete med studieförbundet Sensus