Finns det någon scoutkår som lyckas utveckla sin verksamhet, behålla sina medlemmar och dessutom locka till sig nya medlemmar? Jodå, det finns sådana scoutkårer och det går att bli en sådan scoutkår!

Scouternas utvecklingskonsulenter erbjuder kårer ett antal workshops för att bli attraktivare scoutkårer. Läs mer nedan om dessa workshops.

Här är vi, hit vill vi!

I denna workshop skapar vi en gemensam syn på var kåren befinner sig verksamhetsmässigt. Dessutom upprättar vi en prioriterad utvecklingsplan i kåren.

Rekrytera barn

Kåren gör upp en plan för sin kommande rekrytering, där ansvaret för olika uppgifter och tidsplan för rekryteringen framgår tydligt. Workshopen skapar medvetenhet kring varför kåren ska rekrytera och vad som är målet med att växa.

Rekrytera vuxna

Workshopen hjälper kåren att skapa sig en uppfattning om metoder och genomförande gällande vuxenrekrytering. Målet är att kåren ska känna att det är enkelt, roligt och inspirerande att rekrytera vuxna.

Programworkshop

Målet är att deltagarna efter workshopen kan använda programstödet för planering av avdelningarnas och kårens verksamhet. Workshopen skapar också förståelse för målspåren och scoutmetodens koppling till scoutverksamheten och hur de kan användas för att säkerställa stegringen i kåren.

Styrelseworkshop

Denna workshop syftar till att öka medvetenheten i en kårstyrelse kring hur de arbetar, hur de skulle vilja arbeta och ger handledning i olika sätt att verka som styrelse eller kår. Styrelsen kommer att skapa en handlingsplan för sitt fortsatta styrelsearbete.

Trygg och säker verksamhet

Kåren arbetar fram en krisplan och sätter ihop en grupp som ansvarar för att dokumentet hålls uppdaterat. Kåren arbetar fram en strategi om hur planen sprids till alla vuxna inom kåren, och till föräldrar och medlemmar.

Kontakta

Evelina Rasmussen, 076-6232532

Arrangör

Scouterna i samarbete med studieförbundet Sensus