Stugkatalog

Här finns en förteckning över scoutstugor och lägerområde i Skåne.

De är uppdelade kommunvis. De kommuner som inte finns med i spalten till vänster har ingen scoutstuga i förteckningen.

Vill ni att er scoutstuga ska finnas med? Fyll i denna blankett och skicka till snapphane@scoutdistrikt.se

skanekarta