Här kommer alla uppdrag som kopplar till planeringen av arrangemang att publiceras. Så som lägerledning, ekonomi och andra mer administrativa poster.

 

Ansökningarna sker sedan via en intresseanmälan, detta är ingen garanti på en plats eller ett uppdrag, arrangemangsledningen eller distriktstyrelserna utser vem som får uppdraget efter att gått igenom de som anmält sitt intresse.

 

[personlista avdelning=”planering”]