Fira med Nystartsprojektet i Malmö

Vår nyaste scoutkår bjuder in…
Fenix scouter organiserar en fest där de skulle gärna bjuda in alla scoutkårer och scouter i Malmö för att fira slut av 2017, lära känna varandra och fira nya medlemmar i den stora scoutfamiljen. 

Fenix scouter är namnet för den nya scoutgruppen i Malmö och verksamheten är ett resultat av nystartsprojektet i Malmö vilken riktar sig till familjer som står långt från föreningslivet.
Festen kommer äga rum den 14:e december kl 17:00 – 20:00 i Malmö. Detaljerad info om platsen kommer under hösten. Så boka datumet och sprid gärna bland dina scoutkompisar så vi blir många på plats.

För mer info kontakta kansliet.
P.S. Om ni vill engagera er i nystartsprojektet och mångfaldsarbete i allmänt så välkomnar vi flera! Det kan handla om att hjälpa den nya gruppen och andra grupper att bygga en förening, att sprida normkritiskt ledarskap, att presentera Scouterna i olika forum osv. Kontakta gärna nystartskonsulent Michaela Rábová: michaela.rabova@scouterna.se

[bifogade-filer]