Välkommen till en spännande helg där du får utmana dig själv och uppleva riktig scouting. Kursens första natt sover vi inomhus och andra natten utomhus. Resten av kursen tillbringar vi till största del utomhus. Det är därför viktigt att deltagarna innan kursen kan resa vindskydd och laga mat på stormkök.

 

Ni delas in i patruller och genomför kurspassen:

  • samarbetsövningar
  • patrullens uppgifter
  • konsten att leda, instruera och lära ut till sina patrullkompisar
  • hur man gör ett program för patrullen
  • scoutmetoden
  • hantverk
  • scoutings organisation

Vi går ut på hajk, där vi under olika former praktiserar, tillämpar och upplever det vi har lärt oss under kurspassen.

Ledare ska följa med äventyrarscouterna på kursen. Det kommer att finnas några kurspass även för ledarna.

Målet med kursen är att scouterna skall känna sig säkrare i sina roller i patrullen och på avdelningen hemma i kåren.

 

När: 5-7 okt, vi träffas kl 19:30 på fredagen och avslutar kl 12:00 på söndagen.

Plats: Kristianstads scoutkårs scoutstuga Spånkull i Bockeboda

Målgrupp: 2 och 3:dje års äventyrsscouter

Deltagarantal: max 36, min 15

Pris: 400 kr, ingen avgift för medföljande ledare, faktura skickas till kårkassören efter kursen.

Anmälan: senast 16 september till Snapphane Scoutdistrikts kansli, via formulär på http://snapphane.scout.se/utbildning/patrulledarutbildning-i-snapphane-6-8-okt/

Kontaktperson: Marie Holmberg, marie@occo.se, 0705- 709676

 

                                                                                       VÄLKOMNA