De tre scoutdistrikten i Skåne, Södra Skånes Scoutdistrikt, Snapphane Scoutdistrikt och Nordvästra Skånes scoutdistrikt har tillsammans kommit överens om att skapa en regional lägerplan fram till 2028!

Det närmaste lägret blir ett Regionsläger 2018 på Sjöröd!
Med ca 10 000 medlemmar i Skåne skulle vi kunna få ett minijamboree i bara Skåne!

Mer information om lägret kommer. På bilden kan man även se när respektive distrikt kör distriktsläger. Sjöröd kommer hålla sina öppna kårlägervecka varje år det inte är regionsläger