Konfirmationsläger

Sommaren 2020 Blir det Konfa på både Sjöröd och Göransborg!
Även Sommaren 2021 planeras det för två läger. Lägerplatser är i skrivande stund inte bestämt.

Det finns 30 platser på varje läger vi genomför
Först till kvarnprincipen gäller!

Göransborg har en mångårig tradition av konfirmationsläger och distriktet har bedrivet läger där de senaste åren, innan dess genomfördes dem av dåvarande Lunds scoutdistrikt. Man bor och rör sig i närområdet kring Göransborg som ligger nordost om Höör i Tjörnarps församling. Göransborg är ett suterränghus i 4 våningar.

Sjöröds lägerområde ligger vid foten av Gyllebosjön ca 15 km nordväst om Simrishamn på Österlen. 2020 blir det världspremiär på konfirmationsläger på Sjöröd. Distriktet har ägt anläggningen sen i början av 80-talet och utvecklat det till vad den är idag. En 10 ha stort lägerområde med flertalet hus, samlingssalar och aktiviteter. På Sjöröd blir det en lite tydligare friluftsinriktning under konfirmationstiden.

Lägertiden på Göransborg är 4 veckor under sommaren,

den 14 juni – 11 juli 2020, med konfirmation den 11 juli.

Lägertiden för Sjöröd är 4 veckor under sommaren,

den 14 juni – 11 juli 2020, med konfirmation den 11 juli.

Lägeravgift är preliminärt 9 000 kr för lägret 2020

Om ert barn av någon anledning avanmäler sig från konfirmationslägret efter den
1 maj 2020 återbetalas enbart de kostnader som täcker mat, om inte sjukintyg kan uppvisas.

 

Konfirmationshistorik

Anmälan

Intresseanmälan konfirmation

Intresseanmälan konfirmation
 • Vilket år vill ni anmäla konfirmanden till?
 • Vilken lägerperiod föredrar ni för konfirmationslägret?
 • Vad är konfirmandens förnamn?
 • Vad är konfirmandens Efternamn?
 • Vad är konfirmandens personnummer i format XXXXXX-XXXX
 • Vad är konfirmandens adress?
 • Vad är konfirmandens postadress?
 • E-postadress till konfirmanden
 • Telefonnummer där vi kan nå föräldrar
 • E-postadress där vi kan nå en förälder
 • Om konfirmanden är scout, vilken scoutkår tillhör den?