lgrplats-1600x1200

Kårlägerservice 2021

 

Kårläger på Sjöröd 2021 – Blir Kårlägerservice 2021

 

Södra Skåne Scoutdistrikts styrelse beslutat att inte genomföra 2021 års kårlägervecka på Sjöröd utan i stället erbjuda andra alternativ.
Vår ambition är att alla kårer som vill ska kunna erbjuda sina scouter ett sommarläger även i år. Styrelsen har därför utsett Lottie Sköld, Arrangemangsansvarig i styrelsen att tillsammans med John Söderdahl verksamhetsutvecklare hitta sätt för de kårer som önskar att trots allt genomföra läger i sommar.

I dagsläget är därför totalt sex olika lägerplatser bokade för att kunna genomföra mindre kårläger, var kår för sig. Vi kan fortfarande stötta med allt som rör förläggning, slanor, ved, mat, godis till kiosken och program. Dvs nästan allt det som skulle erbjudits på Sjöröd. Dock måste vi dela upp kårerna på olika ställen så att vi håller oss inom de regler för antal som gäller för offentlig sammankomst. Det innebär också att det inte kommer finnas några funktionärer på plats utan vi planerar och förbereder er lägerplats, startar upp er, har jour på eventuella bekymmer som uppstår och kommer med leveranser. Däremellan sköter ni er själva så att antalet håller sig inom gränserna. 

Kostnaden för kåren blir densamma som den skulle blivit på Sjöröd, dvs 190 kr per person och dag. Då ingår lägerplats/förläggning med ved och slanor, sophantering m.m., jour under lägertiden, mat och program, kioskservice samt att allt ovanstående transporteras till och från er lägerplats. Kort sagt allt ni behöver för att kunna ha ett läger på egen hand, den stora skillnaden är platsen. För att kunna gå vidare med planerandet behöver vi omgående veta vilka kårer som är intresserade av möjligheten till kårläger under dessa premisser. Vi förstår att det kan vara svårt att ta ställning nu direkt men vi har ett tjugotal kårer på listan så för att få ihop lägertider måste vi ha besked så fort som möjligt, absolut senast 5/3. Därefter återkommer vi senast den 7/3 med besked om kåren har fått plats. I första hand prioriteras kårer från Södra Skåne Scoutdistrikt i mån av plats andra kårer.

Vill man bara ha stöd med vissa delar, tex välja/boka en lägerplats själv, lösa maten själva eller planera programmet själva så löser ni det ni vill  och vi tar hand om resten och anpassar kostnaden efter det ni behöver. 

Förutsättningarna för att kunna genomföra läger i sommar stöttade av oss är att gränsen för deltagare på allmän sammankomst höjs till minst femtio och att avrådan från att åka på läger lättas. Fram till 1 maj kommer planeringen att fortgå med förhoppning om att dessa restriktioner lättas på inför sommaren. Kvarstår restriktionerna 1 maj kommer vi i dialog med respektive kår göra individuella tidsplaner med de delar av planeringen/stödet som kan ligga kvar ytterligare en tid med förhoppning om lättnader.

 

Har ni några frågor, tankar eller funderingar så tveka inte att höra av er till karlager@sodraskane.se

På styrelsens uppdrag
Lottie Sköld
Lottie@sodraskane.se
0736898324 

 

Kontakt eller frågor 
karlager@sodraskane.se