Patrulledarutbildning i Snapphane

Välkommen till en spännande helg där du får utmana dig själv och uppleva riktig scouting. Kursens första natt sover vi inomhus och andra natten utomhus. Resten av kursen tillbringar vi till största del utomhus.

 

Ni delas in i patruller och genomför kurspassen:

  • scoutings organisation
  • patrullens uppgifter
  • konsten att leda, instruera och lära ut till sina patrullkompisar
  • hur man gör ett program för patrullen
  • ceremonier
  • hantverk
  • samarbetsövningar

Vi går ut på hajk, där vi under olika former praktiserar, tillämpar och upplever det vi har lärt oss under kurspassen.

 

Ledare ska följa med äventyrarscouterna på kursen. Det kommer att finnas några kurspass även för ledarna.

 

Målet med kursen är att scouterna skall känna sig säkrare i sina roller i patrullen och på avdelningen hemma i kåren.

 

När: 6-8 okt, vi träffas kl 19:30 på fredagen och avslutar kl 12:00 på söndagen.

Plats: Kristianstads scoutkårs scoutstuga Spånkull i Bockeboda

Målgrupp: 2 och 3:dje års äventyrsscouter

Deltagarantal: max 36, min 15

Pris: meddelas senare

Anmälan: meddelas senare

Kontaktperson: Marie Holmberg, marie@occo.se, 0705- 709676