Leda scouting

Utbildningen Leda scouting är en grundläggande utbildning för dig som är ny som ledare i scoutrörelsen. Den inleder din resa som scoutledare och gör dig tryggare i din ledarroll. Här lär du dig om Scouternas program och får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Efter denna utbildning kan du själv välja hur du vill utvecklas. 

Leda-scouting-bild-428x286

Leda scouting har stort fokus på att skapa verksamhet och ger dig:

  • Förståelse för vad som gör scouting till scouting
  • Kunskap om hur du planerar ett möte
  • Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap
Leda scouting finns i två olika upplägg

Leda scouting ger dig möjlighet att välja format efter hur mycket tid du kan investera i utbildning just nu. Det viktigaste är att du går Leda scouting under ditt första år som ledare.

Leda scouting 12 tim. Ger möjlighet till att ”göra”scouting.

Leda scouting – i korthet 6 tim. Ger möjlighet till att förstå scouting.

Målgrupp: Nya ledare eller andra i rörelsen som vill lära sig om
Scouternas program

I vänsterspalten hittar du info om vilka Leda scouting som erbjuds i Skåne.

FAQ

Är denna utbildning istället för Ledarutbildning Bas?
Leda scouting är likt Ledarutbildning Bas en bra första ledarutbildning för scoutledare. Däremot så skiljer sig utbildningarna till innehåll där Leda scouting har ett större fokus på att skapa verksamhet utifrån Scouternas värderingar och program.

Vad är syftet med Leda scouting?
Leda scouting är en verksamhetsinriktad ledarutbildning med syfte att göra nya scoutledare till en kugge i ledarteamet med förståelse för den verksamhet som planeras och genomförs.

Jag har varit ledare i flera år. Behöver jag gå Leda scouting?
Nej, det måste du inte. Leda scouting är till för nya scoutledare, men om du känner att du inte har koll på Scouternas program så är detta en mycket bra kurs.

Vilken utbildning ska jag gå efter Leda scouting?
Känn efter själv. Vilken vill och behöver du gå? Vissa utbildningar har dock formella krav för deltagande.

Varför finns det inga lärandemål rörande friluftsliv i Leda scouting?
Lärandemålen i Leda scouting är framtagna utefter de behov som vår rörelse har. Kunskapen om friluftsliv är hög på många kårer medens andra områden är eftersatta. Vi erbjuder lokalt i Skåne grundläggande friluftsutbildningar i form av Redo för naturen och nationellt mer avancerade friluftslivskurser.

Varför finns det två versioner av Leda scouting?
Vår behovsanalys visade att ledare är beredda att lägga olika mycket tid på utbildning. Utgångspunkt för utbildningsprojektet har alltid varit hellre en kort utbildning än ingen alls. Därav utbildning Leda scouting – i korthet.