Leda avdelning

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet!

20141206 Utbildning för utbildare. Arranggör Scouternas folkhögskola. Plats Valla folkhögskola Linköping.

 

Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting.

 

Utbildningen ger dig:

  • Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program
  • Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam
  • Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer
  • Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund

 

Målgrupp

Ledare som tar eller önskar ta ett större ansvar för planering och ledarteam

Omfattning: 32 tim

 

 

FAQ

 

Är denna utbildning istället för Ledarutbildning Scout?
Nej, inte alls. Ledarutbildning Scout kommer att tas bort och ingen utbildning kommer att ersätta denna. Leda avdelning är en utbildning för de som har eller vill ta ett större ansvar för verksamheten och ledarkollegorna.

 

Vad är syftet med kursen Leda avdelning?
Syftet med kursen är att stärka scoutledaren på fem områden:

  • Planera verksamhet över terminen
  • Utveckla och leda ett ledarteam
  • Skapa inkluderande verksamhet utifrån barns olika behov
  • Skapa inkluderande verksamhet utifrån öppenhet och jämlikhet
  • Ledarskap baserat på Scouternas värderingar

När kommer den första Leda avdelning att genomföras?
Under höstterminen 2015.

 

Vilka är utbildningar behöver jag ha genomfört innan jag kan gå Leda avdelning?
Den enda obligatoriska utbildningen för scoutledare är Trygga Möten. Som ny scoutledare är dock Leda scouting ett naturligt första steg då denna ger en bra inblick i Scouternas värderingar, ledarskap och program. För dig som varit scoutledare ett tag finns det inga utbildningar du måste ha gått i förväg.