Synliggöra scouting

Pass 3 kl 13.30-14.30 Caroline Thunved

Föreläsare: Caroline Thunved, kommunikationschef Scouterna

 

Hur synliggör vi vår verksamhet på bästa sätt? Hur berättar vi om vår verksamhet på ett enkelt sätt? Dessa och många fler frågor kommer Caroline att diskutera under denna workshop.