Programworkshop

Pass 2 kl 11.30-12.30 Anton Nilsson

Workshopsledare: Anton Nilsson från Scouternas nationella programgrupp

 

Anton kommer ge er en inspirerande och innehållsrik workshop i Scouternas program där ni utmanas att tänka nytt kring planering av program och verksamhet. Fokus under denna workshop är att ni själva får prova på olika övningar som ni kan ha nytta av ute på kåren.