Hur skapas en valberedning?

Pass 2 kl 11.30-12.30 Lars-Ingmar Olsson

Föreläsare: Lars-Ingmar Olsson, tidigare distriktsordförande i Södra Skånes scoutdistrikt tillika fd verksamhetsrevisor i Svenska Scoutförbundet

 

Med mångårig erfarenhet från styrelsearbete vet Lars-Ingmar vikten av att ha en aktiv och välfungerande valberedning. Lars-Ingmar delar med sig av sin erfarenhet kring att ta fram en aktiv valberedning och ger råd och tips om hur ni på kåren kan marknadsföra valberedningsarbetet ännu mer.