Vårläger på Hörrs Nygård

Ännu finns inte så mycket mer information än att lägret kommer genomföras under Kristi Himmelsfärdshelgen 2018 dvs 10-13 maj!
Ni kommer väl?