Påverka utbildningarna

Vill du påverka våra utbildningar i Skåne?

utbildningar

 

Scouternas folkhögskola erbjuder ledarskap och utveckling för livet!

 

Ta chansen att vidareutvecklas med oss genom att engagera dig i Södra regionala utbildningsgruppen!

 

Utbildning är en viktig del i att utveckla Sveriges bästa ledare.

 

Förutom att planera utbildningarna och hjälpa till att bemanna kursteamen inom vår region, ansvarar gruppen för att utbildningarna håller hög kvalitet. I detta har vi Scouternas folkhögskola både som uppdragsgivare och som stöd, och vi hämtar kunskap och idéer även från de andra utbildningsgrupperna runt om i landet.

Kom och ha kul med oss! Som medlem i gruppen har du möjlighet att påverka framtiden för scouternas utbildningar.

 

Vi som jobbar i Södra regionala utbildningsgruppen idag  är  Anders Hellman (ordförande), Liselott Hjelm, Johnny Lythell (ordförande), Heléne Wilkens, Mats Aronsson och Therese Nordqvist och vi önskar bli ytterligare några medlemmar.

 

Vill du vara med och påverka utbildningarna i vår region, så ta kontakt med anders.hellman@scouterna.se