Kontakt

Frågor gällande våra ledar- och intresseutbildningar kontaktar du

Södra Regionala utbildningsgruppen

 

Har du frågor gällande arrangemang eller läger får du gärna kontakta
scoutkonsulenterna
Margareta Persson eller Anton Nilsson

scoutkansli@telia.com    anton.nilsson@scouterna.se

Scouterna, Södra Skåne- och Nordvästra Skåne scoutdistrikt
Studentgatan 4, 211 38 Malmö, Sweden
Tele: +46-40-622 60 23