BRITT G HALLQVISTS STIFTELSE

Stiftelsen lämnar bidrag till organisationer som anordnarlägerverksamhet för handikappade och icke handikappade ungdomar/barn tillsammans. Stiftelsen vill stödja arbetet att anordna s.k. integrerade läger där ungdomar med funktionshinder och ungdomar utan funktionshinder kan träffas och lära känna varandra. Ansökan om bidrag Läs mer »

Utbildning för utbildare – Redo för naturen, 20-22/2

Scouternas folkhögskola har utbildningskonceptet Redo för naturen som nu till 2015 gjorts om en aning så att det består av två stycken kurser i grundläggande friluftsliv, Redo för naturen-Dagstur och Redo för naturen-Övernattning. Kurserna vänder sig framför allt till nya Läs mer »